Gråbo vattentäkt

Lerums kommun antog i december 2010 vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gråbo. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens medborgare.

Mer information om Gråbo vattentäkt kan du läsa under ladda hem. Vid frågor kontakta miljöenheten i Lerums kommun.

Ett arbete pågår med att ta fram en reservvattentäkt för kommunen i Gråbo.
Klicka här för att läsa mer om projektet med en reservvattentäkt i Gråbo