Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är till för att skydda en grund- eller ytvattentäkt. Vattenskyddet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosamt dricksvatten.

Lerums kommun antog i december 2010 nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gråbo och Skallsjö. För vattenskyddsområdet i Öxsjön-Stora Stamsjön fattade Länsstyrelsen beslutet i januari 2011 eftersom vattenskyddsområdet berör både Lerums och Härryda kommun. Från maj 2014 finns även ett fastställt vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt.

Reglerna i skyddsföreskrifterna är till för att dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd.

Vi har fyra vattenskyddsområden i Lerums kommun. Dessa är: 

  • Gråbo vattentäkt
  • Sjövik vattentäkt
  • Skallsjö vattentäkt
  • Öxsjöns och Stora Stamsjöns vattentäkt

Ladda ner mer information om våra vattenskyddsområden nedan.