Seminarium - Motverka och hantera kriser i dricksvattenförsörjningen

Lerums kommun bjuder in dig som jobbar inom krisberedskap eller VA på kommunen eller ett VA-bolag till ett seminarium om hur kriser i dricksvattenförsörjningen kan motverkas och hanteras. Hur kan kommuner arbeta för att förebygga en dricksvattenkris? Hur kan kommuner agera om en kris väl uppstår? Lerums kommun anordnar ett seminarium för att belysa dessa frågeställningar. Vi får bland annat ta del av tips och erfarenheter från kommuner som haft kriser i dricksvattenförsörjningen. Seminariet finansieras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) statsbidrag för krisberedskap.

Datum:          11 oktober 2016
Plats:             Dergårdsteatern, Lerums gymnasium, Alingsåsvägen 9, Lerum
Kostnad:       Gratis. Begränsat antal platser.
                     Vid avbokning efter 2 september eller vid utebliven närvaro debiteras
                     500 kr. Vid förhinder kan du skicka en kollega i ditt ställe.
Deltagare:     Seminariet vänder sig till dig som jobbar inom krisberedskap eller VA på
                      kommunen eller ett VA-bolag.

Anmälan

Anmälan sker senast 2 september 2016 till Alexandra.DeMichele@lerum.se.

Vid anmälan uppges namn, kommun, mailadress, telefonnummer samt eventuella allergier eller andra önskemål om specialkost.

Som ett led i vårt miljöarbete kommer vegetarisk kost att serveras. Vi förespråkar även att ni reser kollektivt, då Dergårdsteatern ligger inom gångavstånd från Lerums station.

Program

8.30                     Registrering
                           
Vi bjuder på fralla och kaffe/the

9.00                     Välkomna!
                            Gunilla Norström, Säkerhetssamordnare, Lerums kommun

9.10                     Moderator inleder
                            Lovisa Björnsdotter, VA-chef, Lerums kommun

9.15                     Nödvattenövning i Alingsås kommun
                            Erfarenheter från nödvattenövning i Alingsås kommun tillsammans  
                            med Livsmedelsverket.
                            Jennie Eriksson, Biträdande VA-chef, Alingsås kommun

10.00                   VAKA
                            Vad kan VAKA bistå med för hjälp vid en kris i           
                            dricksvattenförsörjningen?
                            Erling Midlöv, Senior Advisor på VA SYD

10.45                   Fruktpaus

11.15                   Bakterier i dricksvattnet
                            Erfarenheter från Partille kommuns utbrott av bakterier i                    
                            dricksvattnet på ledningsnätet 2015.
                            Henrik Gustafsson, Säkerhetssamordnare, Partille kommun

12.00                   Kommunikation och kontakt med media
                            Hur ska kommuner bemöta media i en krissituation?
                            Karl-Gustav Rickhamre, VD Coast Communications AB

12.45                   Mingellunch

13.45                   Moderator inleder
                           
Lovisa Björnsdotter, VA-chef, Lerums kommun

13.50                   PFAS i dricksvattnet
                            Erfarenheter från Ronneby kommuns upptäckt av perfluorerade 
                            alkylsyror, PFAS, i dricksvattnet i Kallinge 2013.
                            Kent Broström, Projektledare, Ronneby Miljö & Teknik AB

14.35                   Säkerhet vid dricksvattenanläggningar
                            Hur ska en dricksvattenanläggning utformas för att motverka 
                            intrång?
                            Peter Thalin, Konsult VA-säkerhet, APT Thalin Consulting AB

15.20                   Bullfika

15.45                   Arbeta krisförebyggande
                            Hur kan kommuner arbeta med förebyggande planering och kontroll 
                            för att motverka en kris i dricksvattenförsörjningen?
                            Josefin Pehrsson, VA-konsult, Sweco AB

16.30                   Paneldebatt
                           
Leds av moderator Lovisa Björnsdotter, VA-chef, Lerums kommun.

16.45                   Avslut