Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lerums VA-enhet står väl förberedda inför en eventuell kris i dricksvattenförsörjningen

Lerums kommuns VA-enhet har under mars och juni 2018 haft två övningar för sin personal. I två olika iscensatta krissituationer som rör dricksvattenförsörjningen, togs VA-verksamhetens nyss färdigställda nödvattenplan i anspråk. Övningarna genomfördes för att göra personal införstådda och mer trygga med hur de ska agera vid en ansträngd situation som en kris kan vara.

Startskottet för arbetet med nödvattenplanen var den nationella konferens som VA-enheten i Lerums kommun bjöd in samtliga Sveriges kommuner till i oktober 2016. Åttio kommuner deltog i konferensen, som handlade om hur kommuner förebygger kriser inom dricksvattenförsörjningen ur olika scenarier.

Anneli Söderqvist och Lovisa Björnsdotter Anneli Söderqvist och Lovisa Björnsdotter. - Vi arrangerade konferensen för att samla information om andra kommuners erfarenheter och för att skapa kontakter inför det stundande arbetet, säger VA-chef Lovisa Björnsdotter.

Därefter började VA-ingenjör Anneli Söderqvist arbeta fram nödvattenplanen för Lerums kommun.

Vad är syftet med nödvattenplanen?

- Vi aktiverar den om vi får problem med den ordinarie dricksvattenförsörjningen vid t ex en större vattenläcka eller om vattnet på något sätt skulle bli förorenat och det inte hjälper att koka vattnet. Vid en sådan situation har kommunen en skyldighet att fortsätta förse samhället med dricksvatten kommenterar VA-ingenjör, tillika arkitekten bakom nödvattenplanen, Anneli Söderqvist.

Nödvattenplanen är också en plan över hur reservvattentankarna, de tankar som invånare själva ska gå till för att hämta vatten, ska placeras geografiskt. Tankarna fördelas efter hur många människor som bor i ett område. Bor det fler människor i ett område blir det fler tankar som körs ut.

Invånare får hämta dricksvatten själva från stationer

Platserna där vattentankarna står vid kallas hämtstationer. Namnet skvallrar om att det är dit allmänheten ska gå för att hämta vatten i egna medtagna kärl.

Mats Andersson och Magnus BenjaminssonMats Andersson och Magnus Benjaminsson.Du tappar själv upp vattnet och bär hem det själv. Som det står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”, är det därför viktigt att ha dunkar eller andra stora kärl som man kan tappa upp vatten i.

Vid en kris ska du klara dig på 3-4 liter vatten per person och dygn. Vattnet ska räcka till livsmedelskonsumtion och den mest basala hygienen. För att spola i toaletter får man exempelvis hämta sjövatten. Annan vattenkonsumtion får helt enkelt stå tillbaka vid en kris.

Hur vill ni sammanfatta VA-enhetens arbete?

- VA-verksamheten i Lerums kommun ligger långt fram när det gäller förebyggande och förberedande krisarbete. Vi har en krisledningsplan och en nödvattenplan som är väl genomarbetade och implementerade i verksamheten, därför står vi nu mer förberedda än någonsin tidigare. Skulle en krissituation inom dricksvattenförsörjningen uppstå är vi mer effektiva nu än om vi inte hade tagit fram en nödvattenplan och övat. Vi kommer att agera mer genomtänkt - det blir bättre helt enkelt. Det gäller både för ledningsstaben som utför planeringsarbetet och de som utför det operativa arbetet, summerar VA-chef Lovisa Björnsdotter.

Hur du som kommuninvånare får information vid en krissituation

Slutligen trycker både Lovisa Björnsdotter och Anneli Söderqvist på att skulle en krissituation med dricksvattenförsörjningen uppstå, är det också viktigt för kommunens invånare att veta att vi lägger ut information på Lerums kommuns hemsida. Där finns all aktuell och kontinuerligt uppdaterad information för invånarna.

Vid en kris kommer vi även att nyttja fler kanaler för information, såsom SMS, kommunens Facebook-sida, radio och annan media. Kommuninvånarna kan redan nu registrera sig för att få SMS med samhällsviktig information på lerum.se/sms.