Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vid dricksvattenkris

Lerums kommun har en nödvattenplan som används vid de tillfällen då det är kris eller problem med den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Det kan till exempel vara vid en större vattenläcka eller om vattnet på något sätt är förorenat och det inte hjälper att koka vattnet.

Vid en sådan situation har kommunen en skyldighet att fortsätta förse samhället med dricksvatten.

Hämtstationer för vatten

Nödvattenplanen är också en plan över hur reservvattentankarna, de tankar som invånare själva ska gå till för att hämta vatten, ska placeras geografiskt. Tankarna fördelas efter hur många människor som bor i ett område. Bor det fler människor i ett område blir det fler tankar som körs ut.

Platserna där vattentankarna står vid kallas hämtstationer. Du tappar själv upp vattnet och bär hem. Tänk på att ha dunkar eller andra stora kärl hemma som du kan hämta vatten i.

Vid en kris ska du klara dig på 3-4 liter vatten per person och dygn. Vattnet ska räcka till livsmedelskonsumtion och den mest basala hygienen. För att spola i toaletter får man exempelvis hämta sjövatten. Annan vattenkonsumtion får helt enkelt stå tillbaka vid en kris.

Information vid en krissituation

Aktuell information kommer du att hitta på kommunens hemsida. Vid en kris kommer vi även att använda fler kanaler för information, till exempel SMS, kommunens Facebook-sida, radio och annan media.

Registrera dig för att få SMS med samhällsviktig information, länk hittar du under Mer information.