Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bredband

Här kan du läsa mer om fiberutbyggnad i Lerums kommun - såsom var i kommunen som fiberutbyggnad är planerad och vad som finns att göra i områden där ingen utbyggnad planerats.

De allra flesta hushåll i kommunen har tillgång till fiber, även om anslutningen kanske inte är dragen ända till huset. Här kan du se om din adress har, eller snart kommer att få, tillgång till fiber: https://bestall.oppenfiber.se/

Du som har tillgång till fiber och vill koppla upp sig kan kontakta telia.se/privat/bredband/fiber/villa. Eftersom nästan alla fiber i kommunen ligger som öppet nät, så kan du också välja annan operatör som bredbandsleverantör.

Kommunen bestämmer inte över utbyggnaden av fiber, utan det görs av företag eller hushåll som gått samman i fiberföreningar. Tyvärr finns det en del områden i Lerum där ingen marknadsaktör vill bygga ut, eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt. Se mer information om dessa områden nedan.

Vilka kommer att få fiber?

Aggetorp-Stannum-Ytterstad (Telias namn på områden): Fiberutbyggnaden är precis färdig.

Stenkullen-Hjällsnäs-Gallvik (Telias namn på områden): Här handlar Telia upp en ny entreprenör som ska att dra fiber. Förhoppningen är att de snart ska komma överens, så att fiber ska kunna dras.

Gullringsbo-Lugnvik-Aspenäs (Telias namn på områden): Här har Telia förhandling med entreprenör om att dra fiber. Förhoppningen är att de snart ska komma överens, så att fiber ska kunna dras. Kanaler för kommande fiber läggs i samband med ett VA-arbete i en del av området, men sedan behöver även man koppla det till en större anslutning och till varje hus.

Norsesund: Här byggs fiber ut just nu av Alingsås Energi. Mer information om detta finns här: https://www.alingsasenergi.se/fiber/pagaende-fiberutbyggnader/

Vilka områden har ingen planerad fiberutbyggnad?

Det finns några områden där Telia hade tänkt bygga fiber, men där de har dragit sig tillbaka, eftersom de bedömt att områdena inte varit ekonomiskt lönsamma att bygga ut.

Lensjön-Tvärsjön-Uspen (Telias namn på områden): Telia hade planerat för en utbyggnad till cirka 200 hushåll, men har dragit sig tillbaka. Här finns nu ingen konkret plan för utbyggnad. Intresserade hushåll kan visa intresse till Telenor, som har byggt ut fiber i närliggande område och som eventuellt skulle kunna vara intresserade även här 

Det finns även cirka 400 adresser utspridda i kommunen där det skulle ha byggts ut fiber, men där Telia ha dragit sig tillbaka.

Hur gör de som vill få tillgång till fiber när ingen utbyggnad planeras?

Hushåll som inte har tillgång till fiber kan gå samman med andra hushåll i närområdet och starta fiberförening. En fiberförening är en ekonomisk förening där fastigheter, både hushåll och företag, kan gå samman och gemensamt bekosta en fiberutbyggnad och kopplingsutrustning till sitt område.

Västra Götalandsregionen har en bredbandskoordinator som bland annat stöttar fiberföreningar. Bredbandskoordinatorn har även ett nätverk med representanter från kommunalförbunden, som heter UBit-gruppen. Mer information om regionens bredbandsstöd och kontaktuppgifter finns här: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/bredband/stod-bredband/

Det finns även möjlighet för andra företag på marknaden att bygga fiber, och varje företag gör sina egna bedömningar över vilka områden som de är intresserade av.

Varför bygger inte kommunen ut fiber där det saknas?

Marknaden för fiberutbyggnad är avreglerad och fiber kan därmed byggas ut av den aktör som är intresserad. Lerums kommun har valt att inte bygga eget fibernät, utan underlättar för andra aktörer som vill bygga ut fiber.