Lerums kommun kommer att uppfylla fibermålet till 2020

Lerums kommun siktar på att uppfylla målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bredbandsutbyggnaden i Lerums kommun

Genom fiberutbyggnaden på landsbygden stärks förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i hela vår kommun. Dessutom ger det möjligheter för Lerums kommun att kunna erbjuda digitaliserade välfärdstjänster, distansutbildningar och möjligheter till framtida utveckling av e-hälsa.

Intresserad av fiber?

Fiber är en bredbandslösning som ger en snabb och säker anslutning till internet. Här nedan hittar du information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du till är privatperson och bor i en egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Som privat fastighetsägare eller företagare hittar du också information under länkarna nedan.

Du kan också läsa mer information på www.telia.se/kommuninfo.

På bredbandswebben hittar du tjänster för dig som är ansluten till öppen fiber från Telia. Med Telias öppna fibernät väljer du bland olika tjänsteleverantörer och beställer själv bredband, tv och telefoni.
www.bredbandswebben.se

Kontakta gärna kommunen

Kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar bildar intressegrupper utav de hushåll som anmält sitt intresse på, landsbygd.oppenfiber.se samt få så många intressenter som möjligt i samma område att ansluta sig till gruppen och öka förståelsen för vikten av snabbt stabilt bredband via fiber.

En stor framgångsfaktor vid utbyggnad av fibernät på landsbygden har visat sig vara lokala fiberambassadörer. Som fiberambassadör kan du hjälpa till att prata med dina grannar om varför de också ska anmäla sitt intresse för fiber och tillsammans med kommunens bredbandssamordnare kan ni ordna informationsmöten.

Rapport om utbyggnad av fibernätet på landsbygden

Västra Götalandsregionen har genomfört en enkät- och intervjuundersökning av mer än 100 fiberföreningar i Västra Götaland.Klicka här för att läsa deras rapport om hur landsbygden påverkas av fiberutbyggnaden.

Framtidens nät

Mer moderna lösningar så som fiber eller mobilnät kommer på sikt ersätta delar av det gamla kopparnätet. Nu byggs därför fibernätet ut på många platser i Sverige för att möta dagens behov. Läs mer om framtidens nät här.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om hur du anmäler ditt intresse eller hur du blir fiberambassadör kan du kontakta vår bredbandssamordnare Per Hagehammar, e-post per.hagehammar@lerum.se, telefon 0705-70 85 00.