Framtidens nät

Mer moderna lösningar så som fiber eller mobilnät kommer på sikt ersätta delar av det gamla kopparnätet. Nu byggs därför fibernätet ut på många platser i Sverige för att möta dagens behov. Läs mer om framtidens nät här.