Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november år 2016 att godkänna en handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Lerums kommun. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra kommunens bredbandsstrategi och arbete med bredbandsutbyggnaden mellan åren 2016-2018.

Nedan kan du ladda hem och läsa kommunens handlingsplan.