Lerums bredbandsstrategi

Lerums kommun har sedan år 2013 en bredbandsstrategi. I strategin står det att kommunen ska, underlätta tillträde till mark för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, prioritera fiber vid bredbandsutbyggnaden och utveckla samverkansformen mellan kommunen och marknadens aktörer inom bredband.

Syftet är att förverkliga den nationella ambitionen om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 megabit per sekund år 2020.

Nedan kan du läsa bredbandsstrategin för Lerums kommun i sin helhet. Här hittar du också bredbandsstrategin för hela Sverige. Du kan också läsa en omvärldsrapport från år 2016 om digitalisering som Lerums kommun har gjort.