Lerums bredbandsstrategi

Lerums kommun har sedan år 2013 en bredbandsstrategi. I strategin står det att kommunen ska, underlätta tillträde till mark för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, prioritera fiber vid bredbandsutbyggnaden och utveckla samverkansformen mellan kommunen och marknadens aktörer inom bredband.

Syftet med vår strategi är att förverkliga den nationella ambitionen om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 megabit per sekund år 2020. Det ser vi ut att nå.

Genom fiberutbyggnaden på landsbygden stärks förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i hela vår kommun. Dessutom ger det möjligheter för Lerums kommun att rulla ut digitaliserade välfärdstjänster, distansutbildningar och möjligheter till framtida utveckling av e-hälsa.

Under 2019 kommer en ny bredbands- och digitaliseringsstrategi tas fram i kommunen.

Nedan kan du läsa bredbandsstrategin för Lerums kommun i sin helhet. Här hittar du också bredbandsstrategin för hela Sverige.