Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november år 2016 att godkänna en handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Lerums kommun. Syftet med handlingsplanen var att tydliggöra kommunens bredbandsstrategi och arbete med bredbandsutbyggnaden mellan åren 2016-2018. I november 2018 fick Lerums kommuns samarbetspartner Telia godkänt av Länsstyrelsen att fortsätta utbyggnaden.

Under 2019 kommer en ny bredbands-/digitaliseringsstrategi att tas fram.

Nedan kan du ladda hem och läsa kommunens handlingsplan.