Pågående fiberprojekt

Telia/Skanova har idag byggt ut fibernät i kommunens tätorter. I november 2018 fick företaget bidrag från länsstyrelsen att fortsätta utbyggnaden ytterligare i kommunen.

Planering för utbyggnad på landsbygden pågår i stora delar av kommunen. Telia har i samarbete med Skanova sökt statligt bidrag för utbyggnad av fibernät i Lerums kommun. Detta gör att hushåll på landsbygden inte själva behöver bilda fiberföreningar för att få till byggnation och drift av fibernät.

Lerums kommuns samarbetspartner Telia har av Länsstyrelsen beviljat ett 40 procentigt (högst) stöd för byggkostnaden av bredband på följande platser:

  • Stenkullen, Hjällsnäs, Gallvik: 7 797 035 kr. Förhandling med entreprenör pågår.
  • Tvärsjön, Uspen, Lensjön, Tollered: Området kommer utgå. Telia ser över alternativa lösningar.
  • Gullringsbo, Lugnvik, Aspenäs: Förhandling med entreprenör pågår.


Förutom områdena ovan bygger Telia just nu ut bredband i:

  • Laggetorp, Stannum, Ytterstad

Andra område där utbyggnad planeras: