Pågående fiberprojekt utanför tätorten

Telia (Skanova) har idag byggt ut fibernät i kommunens tätorter. I november 2018 fick företaget bidrag från länsstyrelsen att fortsätta utbyggnaden ytterligare i kommunen.

Planering för utbyggnad på landsbygden pågår i stora delar av kommunen. Telia har i samarbete med Skanova sökt statligt bidrag för utbyggnad av fibernät i Lerums kommun. Detta gör att hushåll på landsbygden inte själva behöver bilda fiberföreningar för att få till byggnation och drift av fibernät.

Lerums kommuns samarbetspartner Telia har av Länsstyrelsen beviljat ett 40 procentigt (högst) stöd för byggkostnaden av bredband på följande platser:

  • Lerum – Stenkullen, Hjällsnäs, Gallvik: 7 797 035 kr. Förhandling med entreprenör pågår.
  • Lerum – Floda Lensjön, Tollered: 4 122 125 kr. Upphandling pågår.
  • Lerum – Gullringsbo, Lugnvik, Aspenäs: Saknar ännu beslut från Länsstyrelsen (december -18). Förhandling med entreprenör pågår.

Förutom dessa områden bygger Telia just nu ut bredbandsstrukturen i:

  • Lerum – Aggetorp, Stannum, Ytterstad.

Andra område där utbyggnad nyligen är avslutat:

Norsesund

Alingsås energi ansvarar för utbyggnaden. Ni hittar kontaktuppgifter och kan läsa mer om projektet här.

Området norr om väg 190 - Aggetorp, Stannum, Ytterstad

Eltel networks, på uppdrag av Telia ansvarar för utbyggnaden. Har ni frågor kan ni kontakta Dastan Ali, telefon 0722-31 98 42, e-post dastan.ali@eltelnetworks.se eller Tomas Tikkanen, telefon 0725-98 45 19, e-post tomas.tikkanen@eltelnetworks.se.