Utbyggnad av fibernätet i Lerums kommun

En välutbyggd och stabil bredbandsinfrastruktur ger människor möjlighet att arbeta och bo både i tätorter och på landsbygden.

Telia (Skanova) har idag byggt ut fibernät i kommunens tätorter. För närvarande är tillgången på bredband begränsad på landsbygden. Genom att generellt bygga ut bredband i kommunen kan därför skillnaderna mellan landsbygd och tätort minska.

Planering för utbyggnad pågår i stora delar av kommunen. Telia kommer i samarbete med Skanova att söka statligt bidrag för utbyggnad av fibernät i Lerums kommun. Detta gör att hushåll på landsbygden inte själva behöver bilda fiberföreningar för att få till byggnation och drift av fibernät.

Områden där utbyggnad pågår:

  • Öster om Stenkullen (Knavravägen) ner mot Slätthult
  • Björboholm
  • Norsesund (Alingsås Energi bygger ut här)

I dagsläget pågår det också utbyggnad av fiber i Floda, Lerum och Stenkullen. Tyvärr har arbetet med fiberutbyggnaden i dessa områden tagit längre tid än planerat. Generellt så har det varit svårt att få tag i de tillstånd som krävs för att få bygga fiber. För Telia och Lerums kommun är miljön viktig, därför samordnas nu flertalet arbeten för att minska miljöpåverkan och störningar. Telia gick innan sommaren ut med ett informationsbrev till berörda hushåll med mer detaljerad information och tidplan.