Vem ansvarar för vad?

Staten

Statens ansvar är att utforma politiska mål som ska ta bort hinder och underlätta för marknadens utbyggnad av fibernätet. I de områden marknadsaktörerna inte investerar och bygger ut fibernätet planerar staten att rikta offentliga insatserna för att främja utveckling, etablering av verksamheter, samt stärka tillväxten.

Kommunen

Kommunernas ansvar är att skapa förutsättningar för invånarnas tillgång till digitala tjänster även om det egentligen inte ligger inom kommunens verksamhetsområde. Kommunerna ska underlätta för marknadsaktörernas utbyggnad och på så vis skapa förutsättningar för invånarnas tillgång till digitala tjänster. Kommunerna har inte befogenhet att styra marknadsaktörernas beslut gällande var utbyggnad av fibernätet ska ske eller hur avtal ska utformas.

Marknadsaktörerna (Telia, Bredbandsbolaget, Comhem)

Marknadsaktörerna är de som bygger ut fibernätet. I Lerums kommun är det Telia, Bredbandsbolaget och Comhem. De bygger på eget initiativ och får direktiv från sin ledning hur, var och när de ska bygga ut fibernätet.

Konsumenten/Invånaren

Konsumenten/Invånaren är den som primärt ska använda fibernätet och de tjänster som erbjuds. Som konsument väljer du om och hur du ska ansluta till fibernätet. De konsumenter som väljer att ansluta till öppen fiber från Telia väljer bland olika tjänsteleverantörer och beställer själv bredband, tv och telefoni.