Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Markanvisning

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör som ger denne ensamrätt att under en begränsad period och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för byggande. Markanvisning sker enligt kommunens markpolicy.

Vid Intresseanmälan avseende markanvisning, vänligen använd kommunens e-tjänst ”Ansökan om markanvändning” eller skicka in blanketten med samma namn.