Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Servitut och nyttjanderätter

Exempel på servitut och nyttjanderätter är utfartsväg på kommunal mark, nyttjande av befintlig väg, infiltration, jakt, parkering och tillfällig byggplatsetablering.

Önskar du servitut eller nyttjanderätt på kommunal mark, vänligen använd vår e-tjänst ”Ansökan om markanvändning” eller skicka in blanketten med samma namn.