Beläggningsarbete i södra Gråbo

Publiceringsdatum : 2020-04-15

Aktivt mellan: 2020-04-15 – 2020-04-28

Lerums kommun kommer utföra beläggningsarbeten på Vagnvägen från Lundbyvägen till Gråbo kyrkväg, Giggvägen, Kälkvägen, korsningen Vagnvägen-Landåvägen samt gång- och cykelväg mellan Skrindvägen och Drögvägen.

Förarbeten har redan påbörjats. Fräsning av asfalt görs måndag 20 april och ny asfalt läggs med start på onsdag 22 april. Vid dålig väderlek kan arbetet senareläggas.
Under tiden kommer det vara begränsad framkomlighet, men vid behov kommer trafik släppas fram.
Vid frågor kontakta Clifford Holmén, 0302-52 11 85 eller Henrik Thyrén, 0302-52 12 94.