Gångvägen Älgvägen

Publiceringsdatum : 2017-11-30

Aktivt mellan: 2017-12-01 – 2017-12-11

Gångvägen Älgvägen

Vi kommer att utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet och framkomlighet på gångvägen utanför Älgvägen 28 kan bli begränsad. Er dricksvattenförsörjning kommer ej att påverkas.
Med vänlig hälsning VA-enheten, Lerums kommun