Kommunens arkiv och lokalhistoria

"Ju längre vi kan se bakåt, desto längre in i framtiden ser vi." I kommunarkivet arbetar vi dagligen med att bevara information och att hjälpa medborgare hitta sin del av historien.

Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunarkivet. Vi ansvarar för att kommunens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning, förvaltning och forskningens behov. Det är en del av tryckfrihetsförordningen som ger dig en av världens mest långtgående rättigheter att ta del av handlingar.