Arkiv och lokalhistoria

För att förstå nutiden och försöka förutspå i framtiden behövs kunskap om historien.

Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunens arkiv. Handlingarna är del av vårt gemensamma kulturarv och omfattas av tryckfrihetsförordningen.

I vänstermenyn finner du information om gamla tiders Lerum och människorna som då levde här. På andra sidor finner du hur du idag kan få hjälp att ta fram dina gamla skolbetyg eller ett kommunalt beslut.