Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens arkiv och diarium

"Ju längre vi kan se bakåt, desto längre in i framtiden ser vi." I kommunarkivet arbetar vi dagligen med att bevara information och att hjälpa medborgare hitta sin del av historien.

Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunens arkiv. Vi ansvarar för att kommunens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning, förvaltning och forskningens behov (Arkivlag 3 §)

Offentlighetsprincipen

Rätten att ta del av allmänna handlingar sammanfattas i offentlighetsprincipen, som är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att påverka myndigheters verksamhet och kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sina uppgifter. Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och hittas i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen.

Kommunarkivet i Lerum

Lerums kommunarkiv består av två delar. De kan enkelt beskrivas som en intern och en extern del. Den interna är den stora delen av handlingarna som vi och våra företrädare i kommunens tjänst skapat.

Den andra delen, den externa, är kommunens lokalhistoriska arkiv. Lerum arbetar sedan 1985 med att samla in arkiv från föreningar, släkter, gårdar, privatpersoner och företag som varit verksamma i Lerums kommun. Den lokalhistoriska forskarsalen i kommunhus 1 är öppen på tisdagar kl. 09.00–12.00 och även ytterligare efter överenskommelse med kommunarkivarien.