Kommunens arkiv

I kommunarkivet finns handlingar från alla kommunala verksamheter. De allra flesta är tillgängliga för dig som vill ta reda på till exempel ett betyg, vilket beslut som fattats eller vill forska om hur det gick till i kommunen på 1890-talet.

Vill du besöka arkivet? Kontakta kommunens arkivarie, se under kontakt här ovanför.

Rätt till insyn

Bild på gamla protokoll ur Lerums kommuns arkivInom den kommunala verksamheten produceras mängder med handlingar, protokoll, beslut, betyg skolhälsojournaler, gamla bilder och mycket mer. Dessa handlingar är så kallade allmänna handlingar och utgör kommunens arkiv.

Enligt offentlighetsprincipen, som stadgas i Tryckfrihetsförordningen, har allmänheten rätt till insyn i och att ta del av dessa handlingar. För att kommunen ska kunna tillgodose rätten till insyn är det viktigt att ha god ordning i arkivhandlingarna, att de vårdas, bevaras och förvaras på ett bra sätt.

Kommunarkivet och arkivarien har till uppgift att hjälpa den som behöver få tillgång till handlingar till exempel för forskning eller för att man behöver kopia av ett betyg. Dessutom skall kommunarkivet vårda och bevara kommunens handlingar. I kommunarkivet förvaras handlingar från alla de olika kommunala verksamheterna, de flesta från 1863 och framåt.

Du har rätt att läsa och ta del av de flesta handlingarna, dock inte de vars innehåll skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Du kan mot avgift också få en kopia av de handlingar du är intresserad av.

Föreningsarkiv och lokalhistoriskt arkiv

Bild över gång i arkivetFoto av: Andreas BenkelI kommunarkivet förvaras också arkiv från föreningar och folkrörelser i Lerums kommun. Dessutom finns ett lokalhistoriskt arkiv/samling med bland annat foton och pressklipp. Se mer information i vänstermenyn.

Besök oss

För mer uppgifter om vilka arkiv som finns i kommunarkivet och hur du får tillgång till det du är intresserad av, kontakta kommunarkivarien via rubriken Kontakt ovan.

Kommunarkivet har öppet för besök i samband med kommunens kontorstider, ring dock gärna och avtala tid innan du besöker arkivet. Detta för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service.

Arkivguide 

Arkivguide för Lerums kommun, finns att ladda hem som pdf eller kan köpas på Medborgarkontoret KomIn för 20 kr.

  • Riksarkivet och landsarkiven – länkar för dig som är intresserad av släktforskning med mera.
  • Landsarkivet i Göteborg – här förvaras material från kyrkans folkbokföringsverksamhet, bra för dig som vill släktforska, också arkiv från Nääs och August Abrahamsson stiftelse, samt flera andra säterier med Lerumsanknytning
  • Regionarkivet – arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad – här kan du söka t ex sjukjournaler från upphörda landstinget Älvsborg och betyg mm från skolor i Göteborg.
  • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Här kan du hitta material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk.