Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens arkiv

Sveriges kommuner såg dagens ljus 1863. I kommunarkivet finns handlingar från alla föregångare till dagens kommun.

I Lerums kommunarkiv finns kommunala arkiv från:

  • Lerums landskommun 1863-1968
  • Skallsjö landskommun 1863-1968
  • Stora Lundby landskommun 1863-1951
  • Östad landskommun 1863-1951
  • Stora Lundby storkommun 1952-1968
  • Lerums kommun 1969-

Vi har också ett stort antal lokalhistoriska arkiv, läs mer om dem under fliken Lokalhistoria.

Vill du besöka arkivet? Kontakta kommunarkivarien genom kommunens kundcenter KomIn.

Rätt till insyn

Inom den kommunala verksamheten produceras mängder med handlingar, protokoll, beslut, betyg skolhälsojournaler, gamla bilder och mycket mer. Dessa handlingar är så kallade allmänna handlingar och utgör kommunens arkiv.

Enligt offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1§) har allmänheten rätt till insyn genom att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Kommunarkivet och arkivarien har därför till uppgift att hjälpa den som behöver få tillgång till handlingar till exempel för forskning eller för att man behöver kopia av ett betyg. Du har rätt att läsa och ta del av de flesta handlingarna, dock inte de vars innehåll skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Arkivguide 

Arkivguide för Lerums kommun, finns att ladda hem som pdf eller kan köpas på vårt kundcenter KomIn för 20 kr.