Kommunens arkiv

Sveriges kommuner såg dagens ljus 1863. I kommunarkivet finns handlingar från alla föregångare till dagens kommun.

I Lerums kommunarkiv finns kommunala arkiv från:

  • Lerums landskommun 1863-1968
  • Skallsjö landskommun 1863-1968
  • Stora Lundby landskommun 1863-1951
  • Östad landskommun 1863-1951
  • Stora Lundby storkommun 1952-1968
  • Lerums kommun 1969-

Vi har också ett stort antal lokalhistoriska arkiv, läs mer om dem under fliken Lokalhistoria.

Vill du besöka arkivet? Kontakta kommunarkivarien genom kommunens kundcenter KomIn.

Rätt till insyn

Inom den kommunala verksamheten produceras mängder med handlingar, protokoll, beslut, betyg skolhälsojournaler, gamla bilder och mycket mer. Dessa handlingar är så kallade allmänna handlingar och utgör kommunens arkiv.

Enligt offentlighetsprincipen, som stadgas i Tryckfrihetsförordningen, har allmänheten rätt till insyn i och att ta del av dessa handlingar. För att kommunen ska kunna tillgodose rätten till insyn är det viktigt att ha god ordning i arkivhandlingarna, att de vårdas, bevaras och förvaras på ett bra sätt.

Kommunarkivet och arkivarien har till uppgift att hjälpa den som behöver få tillgång till handlingar till exempel för forskning eller för att man behöver kopia av ett betyg. Dessutom skall kommunarkivet vårda och bevara kommunens handlingar.

Du har rätt att läsa och ta del av de flesta handlingarna, dock inte de vars innehåll skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Arkivguide 

Arkivguide för Lerums kommun, finns att ladda hem som pdf eller kan köpas på vårt kundcenter KomIn för 20 kr.