Beställa betygskopior

Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet förvarar kopior av slutbetyg och betygskataloger från skolor i kommunen.

Vill du beställa kopia på ett betyg som utfärdats de senaste 5 åren vänder du dig i första hand till respektive skola. Betygen förvaras i regel på skolan i 5 år innan de levereras till kommunarkivet

För beställning av kopior som äldre än 5 år vänder du dig till kommunarkivet.

Fyll i formuläret nedan för att beställa en betygskopia

Beställ äldre betygskopior från kommunarkivet
Önskas vidimerad kopia