Lokalhistoria

Lerums kommun bildades 1969 genom en kommunsammanslagning av Lerums kommun, Skallsjö kommun och Stora Lundby storkommun. Kommunerna ingick i Vättle härad, som omnämns redan under slutet av 1200-talet.

Bebyggelsen längs med Säveån är gammal och hade länge en tydlig landsortsprägel. I samband med att järnvägen drogs fram genom Lerums och Skallsjö socken 1855-1857, utvecklades stationssamhällen, som har utvecklats till tätorterna Lerum, Stenkullen och Floda. Flera industrier utvecklades under 1800-talet, mycket på grund av det gynnsamma läget med kommunikationer längs med Säveån och senare via järnvägen. Inom kommunen finns också flera industriminnen, som Tollereds Öfvre Kraftstation och Hillefors grynkvarn.

Sök i samlingarna

I kommunens arkiv finns även lokalhistoriska arkivsamlingar från enskilda arkivbildare såsom privatpersoner, släkter, gårdar, föreningar och företag samt samlingar av foton, kartor och ritningar. Det lokalhistoriska faktarummet är öppet varje tisdag förmiddag 9-12 under läsårets terminer, samt i övrigt efter överenskommelse.

Släktforskning

Bland handlingarna i kommunarkivet finns information om de som bott och verkat i kommunen.  Källorna omfattar bland annat skolhandlingar och kommunala beslut.

På biblioteket finns det möjlighet att släktforska med hjälp av databaser och litteratur i ämnet. Klicka här för att komma till bibliotekets sida om släktforskning.