Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fjäderbrevet

I Lerums kommunarkiv förvaras ett lite ovanligt brev med egna små vingar, ett så kallat fjäderbrev.

Fram till 1870-talet förekom att brådskande brev sändes med Krono- soldat- eller klockarpost försågs med en eller flera fjädrar fästa i lacksigillet. Ju fler desto snabbare.

I brevet står följande att läsa:

Fortskaffas av Kronobrefbärare högst skyndsamt wid vite af tre Rmt. antyder wid afgåendet från Lerum den 1 Maj 1869 kl. 6 f.m.
E.R. Hammarström

Till Ordföranden uti Lerums Sockens Kommunal Stämma, Herr N.A. Wesslau!
Jag får härmed anhålla, att kommunalstämma med Lerums Socken måtte nästa Söndag utlysas för wal av ombud till det af Herr Domhafwanden i Häradet för Wedtle Härads Rätt utsätta sammanträde å dag som för nu tillstundande Sommar Tings afslutande, framledes kommer att kungöras, då frågan om fördelningar af lands- och sockenwägar inom Lundby Pastorat förekommer till afgörande.
Lerum i Wedtle Härads Kronolänsmans Contor, den 29 April 1869
E.R. Hammarström