Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunalstämman i Lerum

Lerum för 150 år sedan

År 1862 beslutades det om en indelning av Sverige i landskommuner. Beslutet trädde i kraft året därpå, 1863. I princip följde indelningen den gamla sockenindelningen och sockenstämman ersattes med en kommunalstämma som det beslutande organet. Kommunalstämman utsåg ledamöter och ordförande för kommunalnämnden som fungerade parallellt med kommunalstämman. Som förste ordförande i kommunalstämman valdes kronolänsman E R Hammarström (1863-66) som senare efterträddes av Nils August Wesslau (1867-92).

Kommunalstämman verkade i Lerum fram till 1919 då den ersattes av kommunfullmäktige, vars ledamöter valdes i allmänna val.

Kommunalstämmans protokoll

Lerumsborna Ulla Häglund och Birgitta Waldenborg har ägnat mycket tid åt att transkribera och digitalisera kommunalstämmans protokoll från 1863 och framåt. Det gör det möjligt för fler att kunna ta del av och söka uppgifter i protokollen.

Att transkribera innebär att man måste tyda och tolka gammal handstil. För att underlätta sökning, skrivs informationen ut i ett ordbehandlingsprogram. Ulla har valt att behålla eventuella stavfel och ovanliga ordval i syfte att innehållet ska stämma överens med originalet så långt som det är möjligt.

Inledningsvis publiceras kommunalstämmans protokoll från åren 1863-1873. Under den perioden hände mycket i vår omvärld, såsom amerikanska inbördeskriget (1861-1865), som innebar upphävandet av slaveriet i västvärlden och det preussisk-franska kriget (1870-1871) som gav upphov till enandet av Tyskland. Vad hände samtidigt i Lerum?

Kommunalstämman berättar...