Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunsammanslagningen

1969, samma år som Neil Armstrong tog första steget på månen, skedde kommunsammanslagningen och bildandet av det som idag är Lerums kommun.

Fyra församlingar utgör Lerums kommuns geografiska utbredning. Före 1969 fanns här Skallsjö kommun, Stora Lundby kommun och Lerums kommun, som tillkom vid kommunbildningen 1863. En kommunsammanslagning hade tidigare skett i den norra delen, där Stora Lundby storkommun bildats 1952 av kommunerna Stora Lundby och Östad.

År 1971 inträffade i Sverige den så kallade kommunreformen, som innebar en förändring av landets kommuner och som fick flera kommunsammanslagningar till följd. Lerums kommun föregick reformen och slogs samman som storkommun redan 1969.

Det fanns en förhållande vis optimistisk inställning bland politikerna i de olika kommunerna inför sammanslagningen. Några av de positiva följderna av sammanslagningen var rationaliseringsvinsterna och att sammanslagningen gav den större kommunen mer tyngd i regionen. Sammanläggningen gynnade exempelvis utvecklingen av kommunikationer och vatten- och avloppslösningar. Allmänheten var mer tveksam och en del uppfattade att de nu hamnat i utkant, långt från kommunens centrum. En del ansåg att andra kommundelar gynnades på deras bekostnad och att politikerna kom längre bort från lokalsamhället.

Tiden kring sammanslagningen var expansiv och några av 1960-talets viktiga frågor, som motorvägsbygget och centrumbildningen vid Bagges torg, fick stor betydelse i utvecklingen till det som idag är Lerums kommun och vår tids aktuella frågor.

Nedanför hittar du ett par pressklipp om kommunsammanslagningen som publicerades i Elfsborgs Läns tidning 1968.