Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lokalhistoriska arkiv

Föreningslivet ger upphov till en rad olika handlingar. Protokoll, brev och kvitton - kanske är de också värda att spara till eftervärlden?

Kommunarkivet tar utan kostnad emot föreningsarkiv för föreningar verksamma inom kommunens gränser. Förutsättningen är att arkivet kan hållas tillgängligt för bland annat hembygdsforskning.

Kommunarkivet kan ge stöd och hjälp när det gäller att ordna och förteckna arkivet.

Förvaringen av arkivet sker i godkända arkivlokaler, skyddat från brand, fukt och obehörig åtkomst.

Du är välkommen att kontakta arkivet om du vill ta del av arkivhandlingar eller leverera ett föreningsarkiv.