Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vättle härad

Bland de äldre dokumenten i kommunarkivet är det inte ovanligt att stöta på handlingar med sigill. Ett av dessa är ett häradssigill, med en 500-årig historia.

Vättle härad (Även kallat Vätle, Vettle och Wädtle), var ett härad i Älvsborgs län i de västligaste delarna av Västergötland. Området omfattade förutom det som idag är Lerums kommun, också Angered och Bergum som nu ingår i Göteborgs stad.

Västergötland var sedan den tidiga medeltiden indelat i tio så kallade bon, där Vättle härad ingick som ett av tio härader i Lungs bo. Området tillhörde det som kallades Utlandet och kan därigenom ha varit danskt fram till mitten av 1200-talet. Detta är dock omtvistat.

Namnet Vättle är känt sedan slutet av 1200-talet och tros vara ett gammalt ånamn och syfta på vattendrag (fornsvenska Vætla). I området finns de båda åarna Säveån och Lärjeån. I sigillet som är känt från 1500-talet avbildas vad som tros vara en oxe och som går igen i Lerums kommunvapen. Klicka här för att läsa mer om kommunvapnet.

Häradsindelningen hade länge en stor betydelse för offentlig verksamhet i lokalsamhället. Till viss del övergick mycket av ansvaren i samband med bildandet av kommuner 1863. På häradsnivå fanns även en rättslig instans, Häradsrätten, som utgjorde en underrätt på landsbygden och i vissa städer, som var lagda under landsrätt. Fram till 1928 låg tinget i Lerum, men flyttades därefter till Alingsås. Häradsrätten avskaffades 1971 och ersattes med tingsrätten.