Officiell anslagstavla

Kommunens officiella anslagstavla finns vid Medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum. Här anslås bland annat kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll.

Enligt kommunallagens regler måste alla kommuner ha en kommunal anslagstavla. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse. Tidpunkten då de kommunala protokollen anslås på anslagstavlan fungerar nämligen som utgångspunkt då man beräknar överklagandetiden för kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.