Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

E-förslag ersätter medborgarförslag

Kommunfullmäktige har beslutat att införa e-förslag och därför avveckla medborgarförslag.

Klicka här för att komma till e-förslag.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla medborgarinflytande och återkomma med förslag på alternativa, moderna och resurseffektiva former. Den nya formen för medborgarinflytande ska utvärderas senast den 30 juni 2020.

Fram till den 5 augusti 2019 är det 28 medborgarförslag som inte är färdigbehandlade.  De individer som lämnat medborgarförslag kommer att underrättas att deras förslag kan läggas upp som e-förslag och de kan då välja ifall de vill att deras förslag ska läggas upp på Lerums kommuns hemsida.

De medborgarförslag som inkommer från och med den 5 augusti 2019 kommer inte att behandlas som medborgarförslag.

Nedanstående medborgarförslag som kvarstår från åren 2018 och 2019

 • Medborgarförslag om friskvårdsredskap i närheten av Växtrums planteringar.
 • Medborgarförslag om områdesbestämmelser för Aspenäs villastad.
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun ska bli fjäderfritt 2018.
 • Medborgarförslag om lekplats i Olstorpsområdet.
 • Medborgarförslag om att införa förbud mot fyrverkerier.
 • Medborgarförslag om publicering av kallelser och protokoll samt webbdiarium.
 • Medborgarförslag om fria trygghetslarm till pensionärer som fyllt 85 år.
 • Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus.
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun tar initiativ till att bygga en eller flera stora solcellspark/er i Lerum.
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun ska sätta en hastighetsbegränsning till 40 km/t för fordon i Lerums tätort. I de centrala delarna och kring skolor sätts begränsningen till 30 km/t.
 • Medborgarförslag om att ett nytt kulturhus bör byggas vid Aludden
 • Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus
 • Medborgarförslag om att förstärka skyddet mot cykelstöld och vandalisering på cykelparkeringen vid Aspedalens pendeltågstation genom kameraövervakning, bättre cykelställ och sonderande väktare.
 • Medborgarförslag om hörselombud på kommunens boenden
 • Medborgarförslag om utformning av fiskeväg för laxar förbi kraftverk
 • Medborgarförslag om en ramp vid tågstationen i Floda för handikappade, rollatorer och resväskor.
 • Medborgarförslag om att gratis kollektivtrafik ska gälla för samtliga studerande och även utanför skoltider.
 • Medborgarförslag om att ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller - under en 5-årsperiod, förslagsvis i samråd med Trafikverket.
 • Medborgarförslag om toaletter vid Nyebroparken.
 • Medborgarförslag om införande av IT-filter mot pornografiskt innehåll i kommunens allmänna utrymmen - Porrfilter i miljöer där barn vistas.
 • Medborgarförslag om upphandling av kommunens annonsering i lokaltidning.
 • Medborgarförslag om att i tilläggsbudgeten avsätta pengar för ett Medborgarförslag om vegankost som specialkost i skolan.

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående medborgarförslag avskrivs:

 • Medborgarförslag om utbildning i hjärt- och lungräddning
 • Medborgarförslag om att röja sly innanför och runt el-ljusspåret på Riddarsten

Mer information