Bygga

Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör taxor vid byggnation.