Bygga

Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör taxor vid byggnation.

Observera att dokumentet benämnt Plan- och bygglovstaxan gällde till och med 2019-12-31. Från och med 1 januari 2020 gäller ny Bygglovstaxa. Plantaxan har också ett annat taxedokument.