Risk- och sårbarhetsanalys

Här hittar du Lerums kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2018-2022.