Diarium

Lerums kommun kommer i fortsättningen (från 2018-05-02) inte att publicera föredragningslistorna till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, beredningar eller utskott på www.lerum.se på grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Handlingar som kallelser och protokoll kommer istället finnas tillgänglig att ta del av hos kundcenter KomIn i kommunhuset vid Bagges torg i Lerum. Kontakt: 0302-52 10 00 eller kommun@lerum.se.

Läs mer om GDPR >>

I diariet finns handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen. På den här sidan kan du söka i en webb-version av kommunens diarium.

I kommunens webbdiarium kan du se rubriken för samtliga ärenden och handlingar som är diarieförda i kommunstyrelsens diarium.

Handlingar registreras

Handlingar registreras så snart de kommer in till kommunen eller när kommunen börjar arbeta med ett ärende. I kommunens diarium kan det därför finnas handlingar som vi fortfarande arbetar med och som därför inte är allmänna handlingar ännu. Alla handlingar registreras inte kommunstyrelsens diarium utan är ordnade eller registrerade på annat sätt.

Sekretessbelagda uppgifter publiceras inte

I webb-diariet publiceras inte uppgifter som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn, känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser.

Begäran om allmän handling

När du kontaktar kommunens förvaltning och begär ut handlingar gör handläggaren en bedömning om handlingen är allmän följt av om den är offentlig eller skyddad av sekretess, så kallad hemlig.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan omgående.