Hitta i diariet

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

 

I diariet finns alla handlingar som kommer in till kommunen eller som skapas inom kommunen. På den här sidan kan du söka i en webb-version av kommunens diarier.

Behöver du hjälp med att hitta det du söker? Kontakta medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 20 00.

Inte sekretessbelagt material

OBS! I webb-diariet publiceras inte uppgifter som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn (i vissa fall), känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser.

I kommunens webbdiarium kan du se rubriken för samtliga ärenden och handlingar som är diarieförda, oavsett om ärendet är slutbehandlat eller inte. Kommunen registrerar ärenden så snart de kommer in till kommunen eller när kommunen börjar arbeta med ett ärende. I kommunens diarium kan det därför finnas handlingar som vi fortfarande arbetar med. Dessa handlingar är ännu inte allmänna handlingar och därmed inte offentliga.

Under rubriken Typ i webbdiarielistan står Ä för ärende och H för handling.

Klicka här för avancerat sök »