Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

E-tjänster, blanketter och inloggningar

Vi erbjuder dig som invånare, företagare och förening en bättre service genom våra e-tjänster. Vissa e-tjänster kräver att du legitimerar dig med e-legitimation. Läs mer om e-legitimation här.  Du som har påbörjade e-tjänster når dem via den här länken, påbörjade e-tjänster.

Några av e-tjänsterna under Utbildning och barnomsorg, gällande vårt barn- och elevadministrativa system, är stängda andra onsdagen i månaden cirka klockan 9.30-11.30 på grund av uppdatering och service.

Omsorg och stöd

Anmälan

Missbruk - anmälan   E-tjänst
Oro för barn och ungdom - anmälan   E-tjänst

Avgifter och bidrag

Ansökan om reparationsbidrag Blankett
Ansökan om återställningsbidrag Blankett
Autogiro - medgivande Blankett
Ekonomisk bistånd - ansökan Blankett
Ekonomisk bistånd - bilaga till ansökan Blankett
Bostadsanpassningsbidrag - ansökan Blankett
Föreningsstöd Blankett

Funktionsvariation

LSS - ansökan Blankett

Färdtjänst

Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan Blankett
Läkarutlåtande angående färdtjänst - bilaga till ansökan Blankett
Riksfärdtjänst - ansökan Blankett

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd - ansökan Blankett
Läkarintyg för parkeringstillstånd - bilaga till ansökan Blankett

Stöd och hjälp i hemmet

Boendestöd - ansökan Blankett
Dagverksamhet - ansökan Blankett
Hemtjänst - ansökan länk Blankett
Korttidsboende - ansökan Blankett
Särskilt boende - ansökan Blankett
Trygghetstelefon - ansökan Blankett
Val av utförare hemtjänsten Blankett
Växelboende - ansökan Blankett

Familjehem

Familjehem och kontaktperson - intresseanmälan   E-tjänst

Synpunkter

Vi kan bli bättre Blankett E-tjänst
Bygga, bo och miljö

Avfall, Vatten och avlopp

Autogiro för avfall, vatten och avlopp Blankett E-tjänst
Byte av abonnemang/kärl Blankett E-tjänst
Dina abonnemang och fakturor för avfall, vatten och avlopp   E-tjänst
Extratjänster Blankett E-tjänst
Fullmakt för vatten och avlopp - ansökan   E-tjänst
Förfrågan om anslutningsavgift till kommunalt vatten   E-tjänst
Glesare tömning av avfall - ansökan Blankett E-tjänst
Kommunalt vatten och avlopp - ansökan   E-tjänst
Kompost - anmälan   E-tjänst
Kontrollplan (entreprenörsrapport) för anläggande av nytt enskilt avlopp   E-tjänst
Rapportera din vattenmätarställning   E-tjänst
Uppehåll i hämtning av avfall - ansökan Blankett E-tjänst
Återvinningskort - ansökan Blankett E-tjänst
Ägarbyte och nytt abonnemang Blankett E-tjänst

Bygga och bo

Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan Blankett
Bygglov, marklov, rivningslov, ansökan, förhandsbesked - länk till mittbygge   E-tjänst
Enskilt avlopp - ansökan   E-tjänst
Fastighet - felanmälan   E-tjänst
Förhandsbesked - anmälan Blankett
Markanvändning - ansökan   E-tjänst
Nybyggnadskarta beställning   E-tjänst
Planbesked - ansökan   E-tjänst
Radonmätning - beställ   E-tjänst
Strandskyddsdispens - ansökan   E-tjänst
Tillsyn -anmälan   E-tjänst
Värmepump - anmälan av installation   E-tjänst
Vattenskada - anmälan   E-tjänst
Vattenskada - ersättningsanspråk   E-tjänst

Miljö, hälsa och livsmedel

Allergisk reaktion - anmälan   E-tjänst
Användning av avfall i anläggningsändamål - anmälan Blankett
Bassängbad, badtunnor, bubbelpool, floating med mera - anmälan   E-tjänst
Cistern ur bruk - anmälan Blankett
Efterbehandling förorenad mark Blankett
Glesare tömning av avfall - ansökan Blankett E-tjänst
Kemikalier inom vattenskyddsområde Blankett
Kompost - anmälan   E-tjänst
Kompostering av latrin - ansökan Blankett
Krossanläggning anmälan Blankett
Livsmedelsanläggning - anmälan om registrering   E-tjänst
Livsmedelshantering - klagomål   E-tjänst
Lokal för verksamhet, hygienlokal - anmälan   E-tjänst
Matförgiftning - anmälan   E-tjänst
Miljöfarlig verksamhet - anmälan Blankett
Olägenhet - anmälan   E-tjänst
Start eller ändring av skola, förskola med mera - anmälan   E-tjänst
Solarium - anmälan Blankett
Uppehåll i hämtning av avfall - ansökan Blankett E-tjänst
Tillstånd för djurhållning - ansökan Blankett
Trafik, vägar och resande

Farthinder/blomlådor – ansökan   E-tjänst
Felanmälan kommunala gator, vägar och fastigheter   E-tjänst
Registrering cykelbox   E-tjänst
Kommun och politik

RDS Digitala skrivbordet Manual E-tjänst
Förtroendevald: Lämna interpellation   E-tjänst
Förtroendevald: Lämna in motion   E-tjänst
Förtroendevald: Lämna in enkel fråga   E-tjänst
Förtroendevald: Samtycke för publicering av bild och personuppgift   E-tjänst
Förlorad arbetsinkomst - anmälan   E-tjänst
Uppsägning av förtroendemannauppdrag   E-tjänst
Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)   E-tjänst
Utbildning och barnomsorg

Elever och pedagoger

Unikum - Digital dokumentation   E-tjänst
Betygswebb för pedagoger - Registrering av betyg och ämnesprov   E-tjänst
Google - lagra och dela   E-tjänst
Inläsningstjänst - Inlästa läromedel för elever   E-tjänst
Outlook för personal   E-tjänst
Rosetta Stone - (språkträning, särskilda inloggningsuppgifter krävs)   E-tjänst
Planering förskola   E-tjänst
Publicering av bild, film eller ljud - samtyckesblankett Blankett
Visa ersättning   E-tjänst
Skola24 - Frånvarorapportering för pedagoger   E-tjänst
Strömmande media   E-tjänst
Vklass lärplattform   E-tjänst

Förskola och pedagogisk omsorg

Kontaktuppgifter   E-tjänst
Redovisning vid förändringar av placeringar – fristående verksamhet Blankett E-tjänst
Inkomstuppgift   E-tjänst
Närvaroschema   E-tjänst
Besvara platserbjudande   E-tjänst
Uppsägning av plats i förskola eller pedagogisk omsorg   E-tjänst
Autogiro - medgivande Blankett
Ansökan/byte - Förskola eller familjedaghem   E-tjänst
Omsorg vid studiedag - anmälan Blankett
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg - ansökan   E-tjänst
Plats i omsorg på obekväm arbetstid, intyg från arbetsgivare Blankett
Plats i omsorg på obekväm arbetstid - ansökan   E-tjänst
Plats i sommaröppen förskola - ansökan Blankett
Publicering av bild, film eller ljud - samtyckesblankett Blankett
Specialkost - intyg Blankett E-tjänst
Unikum - Digital dokumentation   E-tjänst
Utökat tid i förskola eller pedagogisk omsorg -ansökan (gäller barn med rätt till särskilt stöd) - ansökan Blankett
Ansökningsblankett för att starta fristående verksamhet inom förskola/pedagogisk omsorg Blankett
Ansökan om godkännande för fristående förskola Blankett

Gymnasium

Beställa betygskopior   E-tjänst
Betyg översatta till engelska   E-tjänst
Förlorat eller defekt skolkort - anmälan   E-tjänst
Idrottsspecialisering - ansökan   E-tjänst
Inackordering - ansökan   E-tjänst
Kommunala aktivitetsansvaret - ansökan   E-tjänst
Kontobeställning till Skola 24   E-tjänst
Publicering av bild, film och ljud - samtyckesblankett Blankett
Skolhälsovårdsjournaler   E-tjänst
Specialkost - intyg Blankett E-tjänst
Ansökan om ersättning - förlängda studier, gymnasieskolan Blankett

Kulturskola

Kulturskolan - ansökan   E-tjänst
Publicering av bild, film och ljud - samtyckesblankett Blankett E-tjänst
Autogiro medgivande Blankett

Skola och fritidshem

Val av skola   E-tjänst
Autogiro - medgivande Blankett
Ansökan/byte av fritidshem   E-tjänst
Beställa betygskopior   E-tjänst
Ny skolplacering/byte av kommunal skola inom Lerums kommun Blankett
Byte till kommunal skola i annan kommun eller fristående skola Blankett
Fritidshem - inkomstuppgift   E-tjänst
Fritidshem - närvaroschema   E-tjänst
Fritidshem, anmälan omsorg vid studiedag - anmälan Blankett
Fritidshem, omsorg sommaröppet - anmälan Blankett
Kontaktuppgifter   E-tjänst
Ledighet - ansökan   E-tjänst
Modersmål - ansökan Blankett
Plats i fritidshem - ansökan   E-tjänst
Plats i fritidshem - uppsägning   E-tjänst
Publicering av bild, film och ljud - samtyckesblankett Blankett
Skolhälsovårdsjournaler   E-tjänst
Skolskjuts - ansökan   E-tjänst
Specialkost - intyg Blankett E-tjänst
Utökat tid i fritidshem -ansökan (gäller barn med rätt till särskilt stöd) Blankett
Unikum - Digital dokumentation   E-tjänst
Vistelse utomlands - anmälan Blankett

Vuxenutbildning

Beställa betygskopior   E-tjänst
Inläsningstjänst - Inlästa läromedel för elever   E-tjänst
Vuxenutbildning - ansökan   E-tjänst
Samtycke för publicering av foto, film och ljud Blankett

Folkhögskola

Bidrag vid studier på folkhögskola Blankett
Uppleva och göra

Bibliotek   E-tjänst
Bokningsförfrågan lokaler Blankett
Catering - ansökan   E-tjänst
Evenemangstips   E-tjänst
Samtycke för publicering av bild   E-tjänst

Föreningar

Föreningsregistret uppgifter om föreningar Blankett
Investeringsbidrag, ungdomsorganisation - ansökan Blankett
Investeringsbidrag, kulturförening - ansökan Blankett
Kommunalt aktivitetsstöd - ansökan Blankett
Lokalbidrag, ungdom - ansökan Blankett
Närvarokort 2017 Blankett
Projektbidrag ungdomsorganisation - ansökan Blankett
Redovisning, investeringsbidrag kulturföreningar Blankett
Startbidrag, nybildad förening - ansökan Blankett
Utvärdering kulturprojekt Blankett
Verksamhetsbidrag kulturföreningar - ansökan Blankett
Näringsliv och arbete

Serveringstillstånd - ansökan   E-tjänst
Serveringstillstånd slutet sällskap - ansökan   E-tjänst
Serveringsansvariga - anmälan Blankett
Anställda och konsulter

Ändra lösenord Manual E-tjänst
Glömt lösenord Manual E-tjänst
Registrera mobil för lösenordshantering   E-tjänst
Heroma - inloggning Manual E-tjänst
Webmail - inloggning   E-tjänst
Konsulter - inloggning Manual E-tjänst
RDS Digitala skrivbordet Manual E-tjänst
RDS Treserva och TES   E-tjänst