Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Folkhälsa

Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet och hälsans utveckling för hela eller delar av befolkningen.

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
 

Folkhälsa för en hållbar samhällsutveckling

Det lokala folkhälsoarbetet i Lerum är en del i kommunens arbete med social hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett av ledorden i kommunens Vision. 2016 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för arbetet med social hållbar utveckling. Inriktningen innebär att kommunens arbete ska utgå ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna. Dessa principer innebär att det inte finns strukturella hinder för:
  • människors hälsa
  • inflytande
  • kompetens
  • opartiskhet
  • mening
I Lerum vill vi förmedla ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att strålkastaren ska riktas mot det som får oss att må bra. Kommunal verksamhet anknyter ofta till infrastruktur och frågor nära människor och påverkar därför i vilken utsträckning hälsofrämjande miljöer och stödjande strukturer skapas och vidareutvecklas. Hälsans jämlikhet är ett mått på social hållbarhet.
 
De lokala målen för folkhälsoarbetet i Lerum är:
  • Öka andelen kvinnor och män som rör sig - fokus tillgängliga bostäder, aktiva transporter och grönområden
  • Öka andelen kvinnor och män som äter S.M.A.R.T - fokus invånare
  • Ökat socialt deltagande - fokus äldre kvinnor och män samt mötesplatser
  • Minska ohälsa bland unga kvinnor och män - fokus att fler flickor och pojkar ska få godkända betyg
  • Minska antalet missbrukande kvinnor och män - fokus alkohol, tobak och cannabis
(S=större andel vegetabilier, M=mindre andel ”tomma kalorier”, A=andelen ekologiskt ökar, R=rätt kött och grönsaker, T=transportsnålt)