Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Mätningar/statistik

Mätningar och statistik inom det brotts- och drogförebyggande området.

Drogvaneundersökning

Vart tredje år genomför kommunen i samarbete med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen en undersökning i år nio samt år två på gymnasiet rörande ungdomars drogvanor. Undersökningen utförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Glädjande nog kan vi se att alkoholkonsumtionen och bruket av cigaretter och snus minskar över tid. Andelen som använt narkotika är däremot relativt oförändrat. Som kommun arbetar vi vidare med att fortsätta minska bruket av alla droger. För resultat från undersökningen 2013 se länkar under "Ladda hem".

Trygghetsmätning

Den upplevda och den faktiska tryggheten bland kommunens invånare mäts vart tredje år i samverkan med Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg. I mätningen 2011 upplevdes det främst vara problem med trafik, nedskräpning, skadegörelse samt personer som bråkar/stör. För analysrapport från trygghetsmätningen 2011 se länk under "Ladda hem". 

Nästa mätning görs 28 april-13 juni 2014. Enkäter skickas till slumpmässigt utvalda medborgare mellan 16-85 år. Frågorna handlar om man som medborgare upplever några problem i sitt bostads-/närområde, om man har varit utsatt för brott och om man upplever att man är trygg eller otrygg i sitt bostads-/närområde. Resultatet används av kommunen och polisen i planeringen av organisationernas trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.