Fysisk Aktivitet på recept (FaR)

Att vara fysiskt aktiv är ett avgörande steg till bättre hälsa, och det är aldrig för sent att börja! Effekten blir stor oavsett hur gammal Du än är, och hur otränad Du än är. Kroppen är skapad för rörelse och far illa av inaktivitet.


Så här fungerar Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) är en ordination som skrivs ut av en läkare eller annan legitimerad personal som komplement till, eller som ersättning för läkemedel och annan behandling vid olika diagnoser och sjukdomstillstånd.

Visste Du...

…. att det bästa sättet till hälsa är att vara aktiv i vardagen!
Att arbeta i trädgården, städa och ta trapporna istället för hissen, är exempel på fysiska aktiviteter som kan göras till en naturlig del av vardagen.
För andra är det en ledarledd aktivitet som passar och här hittar Du utbudet i Din kommun.

Visste Du...

… att 30 minuters aktivitet dagligen har stor betydelse för Din hälsa!
För att uppleva/uppnå de positiva effekterna av fysisk aktivitet bör Du vara aktiv i sammanlagt minst 30 minuter per dag. Belastningen bör vara måttlig till ansträngande nivå, vilket innebär att Du blir lite varm i kläderna och Du börjar andas lite fortare. Hur ofta blev Du det idag? Igår? Imorgon?

Har Du rörelsehinder? Gör det ont när Du rör dig? eller bara osäker, kontakta NärRehab för att få hjälp av en sjukgymnast.

Mer information hittar Du på…

... hemsidan www.vgregion.se/far eller i boken ”Ordination för motion”. I boken kan Du läsa om hur Din sjukdom kan förebyggas, lindras eller botas genom vardagsmotion eller fysisk träning. ”Ordination för motion” finns att köpa eller beställa på Apoteket eller i bokhandeln,

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) är ett arbete som bedrivs i samverkan med hälso- och sjukvården, kommunernas lokala folkhälsoarbete och frivilligorganisationerna. Rörelse är oftast det bästa receptet på hälsa!