Hjärtsäkert Lerum

Hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system, vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Män drabbas i högre utsträckning av hjärtstopp än kvinnor. Det är vanligast att det sker i åldrarna 70-79 år. Den mest sannolika anledningen till hjärtstopp är hjärtsjukdom. Den allra vanligaste platsen där hjärtstopp (utanför sjukhus) sker är i hemmet därefter på gator och torg.

Flera aktörer är viktiga i arbetet med ett Hjärtsäkert Lerum. Insatser för ett Hjärtsäkert Lerum kan vara: Bullerförebyggande åtgärder, insatser som stimulerar till fysisk aktivitet, utbildning i hjärt- och lungräddning, hjärtstartare i utryckningsfordon som till exempel räddningstjänsten, insatser för hjärtsjuka patienter och hjärtstartare på allmän plats.

Klicka här för mer information om hjärt- och lungräddning på Västra Götalandsregionens webbplats.

Klicka här för mer information om var hjärtstartare finns i Lerum