Yoga i skolan

Hälsa och utbildning hänger tydligt ihop. Studier visar att regelbunden fysisk aktivitet ger bland annat positiva studieresultat.

Genom yoga får eleverna möjlighet att röra på sig, men även lära sig verktyg för att kunna hantera stress och öka sin koncentrationsförmåga.

Om projektet Yoga i skolan

Under vårterminen 2017 startades projektet Yoga i skolan i Lerums kommun. Syftet med projektet var att erbjuda elever  och pedagoger verktyg för att skapa rum för återhämtning, reducera stress, få en lugnare klassrumsmiljö och öka koncentration. Detta gjordes genom en kombination av rörelse, andningsteknik och avslappning för pedagoger och elever.  9 klasser i Lerums kommun erbjöds 30 minuter yogapass i veckan under 8 veckor. Yogan riktade sig till barn i klass 2-4. Involverade pedagoger erbjöds 2 utbildningstillfällen för att öka kunskapen kring yoga, andning, avslappning samt en övningsbank med Yogasagor.

Yoga i skolan blev mycket uppskattat av både elever och pedagoger. Det gav ett utrymme för stillhet och återhämtning i vardagen. Yogan har visat fina resultat gällande ökad förmåga att koncentrera sig i klassrummet samt minskad upplevelse av stress. Barnen har börjat använda sig av andningen för att skapa ett lugn och öka sin koncentration.

Vill du läsa mer om projektet ”Yoga i skolan” öppna då Yogafoldern nedan.

Ladda hem