Frivilligslussen

Vill du engagera dig...

...och göra något meningsfullt för andra människor och med ditt engagemang bidra till ökad trivsel och livskvalitet? Vill du känna gemenskap eller dela glädje med andra? Är du ny i kommunen och vill skapa nya kontakter? Eller vill du bättra på ditt CV? Då har du kommit rätt. Gå in i menyn till vänster och registrera dig så hjälper vi dig att hitta ett uppdrag som passar just dig.

Bra att veta

Principiellt är uppdragen frivilliga och därmed oavlönade. De ska fungera som ett komplement till offentlig och privat verksamhet och inte ersätta befintliga arbetsuppgifter. I bland förekommer dock volontäruppdrag där viss ersättning kan utgå. Här kan du också engagera dig frivilligt utan att binda dig till en förening.

Klicka här för att läsa mer om frivilligsektorn i Lerums kommun.

Vad vill vi

  • Samordna och förmedla frivilliga insatser i Lerums kommun.
  • Underlätta och främja för ideella organisationer och ideellt arbete. 
  • Informera, uppmuntra och engagera människor och erbjuda meningsfull sysselsättning.
  • Synliggöra och uppmärksamma behoven av frivilligt och ideellt engagemang i Lerums kommun.
  • Stimulera till utveckling inom frivilligsektorn.
  • Verka för inkludering så att alla som vill engagera och organisera sig kan göra det, vare sig det gäller knattefotboll eller att vara klassförälder.

Vision

Bryta isolering och utanförskap bland individer och grupper genom insatser och aktiviteter som främjar psykisk och fysisk hälsa

Syfte

Förbättra samverkan mellan kommunen och den ideella sektorn med avsikt att öka individens samhällsdeltagande och därigenom främja välfärd, integration, mångfald, demokrati och folkhälsa.

Definitioner

Det finns olika ord för dem som vill engagera sig frivilligt. Lerums kommun använder sig främst av ordet frivillig.

  • Frivillig betyder icke-obligatorisk och understryker alltså att det är självvalt. En definition lyder: "Oavlönad, av fri vilja, i ett organisatoriskt sammanhang, så att det kommer andra än den närmsta familjen till del. " (Källa: SOU 1993:2)
  • Volontär är det mest gångbara ordet internationellt. Men ordet har lite olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Inom biståndsverksamhet får volontärer ibland betalt i form av fickpengar eller betalda levnadsomkostnader. Begreppet volontär i Svenska kyrkan står för ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga.
  • Ideell brukar användas om en person som hjälper till i en icke vinstdrivande organisation. Ordet ideell har samma rot som ideologi och betonar att motiven bygger på värderingar.