Bli uppdragsgivare åt frivilliga

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt

Tänk på att du bara registrerar dig som uppdragsgivare här. När du fått inloggningsuppgifterna måste du gå in och registrera uppdraget.


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Kontaktperson

Det är viktigt att en korrekt e-postadress anges, då inloggningsuppgifterna kommer att sändas dit via e-post.

?
?
?
?
?