Vänorter

En vänort är en ort i ett annat land
som man samarbetar med, till exempel
genom att barn och ungdomar
besöker varandras skolor.
Skolorna i Lerum har kontakt med skolor
i orten Vihanti i landet Finland,
orten Nibe i landet Danmark och
orten Baldone i landet Lettland.