Invånardialog

Invånardialog kan ske på många olika sätt och har det gemensamma att politiker tillsammans med invånare diskuterar inriktningar och prioriteringar för kommunen.

Invånardialog handlar om att tidigt inleda ett samtal mellan medborgare och politiker för att förbereda hållbara politiska beslut, utbyta kunskap och lyssna in varandras åsikter. Nedan hittar du några exempel på hur du kan påverka genom dialog med Lerums kommuns politiker. 

Kommundelsträff är en form av invånardialog

På en kommundelsträffar har du möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera med våra folkvalda politiker. Kommundelsträffar arrangeras när det finns något ärende eller förslag som politiker och de boende i en viss kommundel vill diskutera. Vill du ha en kommundelsträff i din kommundel? Ta kontakt med kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordföranden.
Kontaktuppgifter till dem hittar du här.

Du kan tycka till när det är något som ska byggas!

När det gäller just byggnationer så finns det möjlighet för dig att påverka under flera delar av planprocessen, i enlighet med vad som är bestämt i plan och byggnadslagen. Oftast kallas dessa samråd eller granskning. Håll utkik i Lerums tidning eller i KomIn för annonsering om samråd och granskning.

Beredningarna jobbar med invånardialog

Kommunfullmäktiges beredningar har i sitt grunduppdrag att vara i dialog med invånarna för att kunna ta fram förslag till strategier och långsiktiga mål. Invånardialogernas ämnen avgörs därför av de uppdrag beredningarna har just nu och kan därför handla om allt från framtidens skola till hur vi skapar ett Lerum attraktivt för turism. Vi hoppas att du vill delta i kommande dialoger som beredningarna arrangerar – de utgör grundstommen i de förslag beredningarna lägger fram till kommunfullmäktige. Mer om kommunfullmäktiges beredningar kan du läsa här.

Slå en signal eller skicka e-post!

Det finns såklart också alltid möjlighet att kontakta en politiker personligen. Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda hittar du under "Kommunens organisation" och respektive politisk instans. Alla är också välkomna att komma till kommunfullmäktiges möten som sker en gång per månad. En halvtimma innan mötena börjar finns möjlighet att dricka kaffe och prata med politikerna om det du tycker är viktigt.

Hur vill du ha inflytande?

Arbetet med att utveckla våra kanaler för inflytande pågår ständigt. Ta gärna kontakt med någon av kommunens verksamhetsutvecklare om du har tankar kring hur du skulle vilja påverka kommunens verksamheter! 

Dialogfolder

I Lerum har vi tagit fram en dialogfolder som ska fungera som ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner i arbetet med dialoger. Politikerna i Lerum satsar på dialogarbete för att skapa delaktighet hos invånarna. Foldern bygger på SKL:s egna material, forskning och egna erfarenheter från kommunen.

Ta gärna del av foldern nedan, läs och inspireras.