Kommundelsträffar

Kommundelsträffarna är en form av medborgardialog mellan kommuninvånarna i en kommundel och de folkvalda politikerna. På kommundelsträffarna har du möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera med våra folkvalda politiker.

Kommundelsträffar arrangeras när det finns något ärende eller förslag som behöver diskuteras med de boende i en viss kommundel. Träffarna annonseras alltid i Lerums Tidning och på kommunens webbplats. Vill du ha en kommundelsträff i din kommundel? Ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium!

Pizzan är uppäten men idéerna finns kvar

Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett 30-tal ungdomar som ville tycka till om den nya stadsdelen kring Aspedalen och Aspevallen.

Över några bitar pizza pratadeBild från ungdomsdialogenSamtal om samhällsutveckling över en bit pizza Foto av: Jenny Lopes ungdomar och politiker om vad som krävs för att man ska trivas på en plats, vad som behövs för en riktigt grym fritid och hur en stadsdel för alla kan se ut och kännas. Pizzan gick åt i rasande fart men idéerna finns kvar. Tack för dem!

Här är några exempel på snacket som hördes kring borden:

-Storstads-pulsen i Göteborg gillar många men också möjligheten till en lugn stund i en park eller nära vatten. Hus med bostäder ska gärna blandas med små parker här och var.

 - Mer plats att sporta på önskas. Fotboll, innebandy, dans, ungdomsgym, volleyboll och spontanidrott av olika slag pratades det om. 

- Det är viktigt att enkelt kunna ta sig både inom Lerums kommun och till andra ställen runt om. Snabba, smidiga och pålitliga bussar, tåg, mini-tåg eller vad det nu kan vara tyckte deltagarna var ett måste.

 

-Mysiga caféer eller billiga snabbmatställen var något som många önskade sig. Också nöjen som LAN-hus, go-cart-bana, paint-ball och butiker snackades det om.

Den fullständiga sammanställningen av ungdomsdialogen finner du längst ner på sidan.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Aspedalen-Aspevallen.

 

Kommundelsträff om torget i Gråbo

Den 1 april var det kommundelsträff i Gråbo. Över 100 engagerade Gråbo-bor kom till Röselidsskolans matsal för att tala om utvecklingen av Gråbo centrum och framförallt torget. Tjänstemän från sektor Människor diskuterar utvecklingen av torget i Gråbo, med hjälp av karta och inspirationsbilder.Boende i Gråbo diskuterar utvecklingen av torget. Foto av: Jenny Lopes   samhällsbyggnad berättade om hur planeringen av ombyggnationen av torget fortskrider. Därefter hölls en workshop där deltagarna bidrog med viktig kunskap om vad de vill känna, uppleva och kunna göra på torget.

De synpunkter som kom fram har tagits om hand och kommer att användas i den fortsatta processen kring  torgets utveckling.  Längst ner på sidan hittar du ett dokument som berättar om detta samt sammanställningar från workshopen.

Sedan workshopen den 1 april har Medskapandegruppen i Gråbo, med stöd av kommunen, gjort ett fantastiskt arbete med att fräscha upp torget och laga sådant som varit trasigt. Samtidigt har processen kring den aktuella detaljplanen fortsatt med att kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 juni. Läs mer om kommunstyrelsens beslut här. Kommunfullmäktige  kommer att ta upp detaljplanen för beslut om antagande i slutet av augusti. 

 

Till vänster hittar du information om kommundelsträffar i andra kommundelar.