Floda

Här kan du läsa om den senaste kommundelsträffen i Floda som var i augusti 2013. Kommundelsträffar ordnas när du som boende i Floda tycker det finns lokala frågor som behöver diskuteras med politiker eller när kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden tycker att det finns frågor som behöver diskuteras med medborgarna i Floda.

Kommundelsträff den 22 august 2013

Vid kommundelsträffen i Floda den 22 augusti 2013 stod centrumutvecklingen i fokus. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Frid inledde med att presentera en tidslinje över utvecklingen av Floda centrum. Tidslinjen tog sin utgångspunkt i översiktsplan 2000 och sträckte sig fram till den arkitekttävling som avgjordes våren 2013.

Efter denna inramning presenterade arkitekterna bakom de vinnande tävlingsbidragen sina idéer om hur Floda centrum kan utvecklas. Maria Sigroth, sektorchef samhällsbyggnad, berättade därefter om det fortsatta arbetet med Floda Centrum. Kommunen kommer under hösten 2013  att ta fram övergripande underlag till de detaljplaner som ska gå igång de närmsta åren. Fokus kommer att ligga på att möjliggöra byggnation av bostäder och att stimulera centrumutvecklingen.

Marianne Serling och Ingemar Hjelm från föreningen Floda BID (Bussiness improvement district) fanns på plats för att berätta om sitt arbete. Föreningen är en lokal samverkansgrupp som arbetar för Floda centrums utveckling. BID:s vision är att genom nära samverkan mellan partnerna och de övriga aktörerna tillsammans stärka och utveckla Floda som en attraktiv kultur-, hälsa- och mat- samt mötesplats.

Därefter följde en frågestund där alla närvarande fick möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstemän. Alla frågor och svar som ställdes vid mötet hittar du i anteckningen längst ner på sidan.

Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Floda

Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Floda. Telefon 0302-52 10 00 eller via e-post: komin@lerum.se 

Vill du att det ska bli en ny kommundelsträff i Floda, kontakta kommunfullmäktiges ordförande via KomIn, samma kontaktuppgifter som ovan.