Sjövik

Kommundelsträffar ordnas när du som boende i Sjövik tycker det finns lokala frågor som behöver diskuteras med politiker eller när kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden tycker att det finns frågor som behöver diskuteras med medborgarna i Sjövik.

Senaste kommundelsträffen i Sjövik var 2008. Anteckningarna från det mötet hittar du längst ner på sidan.

Anteckningar från tidigare kommundelträffar i Sjövik

Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Sjövik. Telefon 0302-52 10 00 eller via e-post: komin@lerum.se