Stenkullen

Kommundelsträffar ordnas när du som boende i Stenkullen tycker det finns lokala frågor som behöver diskuteras med politiker eller när kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden tycker att det finns frågor som behöver diskuteras med medborgarna i Stenkullen.

Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008. 

Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen

Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen. Telefon 0302-52 10 00 eller via e-post: komin@lerum.se