Tollered

Här kan du läsa om den senaste kommundelsträffen i Tollered som var i november 2011. Kommundelsträffar ordnas när du som boende i Tollered tycker det finns lokala frågor som behöver diskuteras med politiker eller när kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden tycker att det finns frågor som behöver diskuteras med medborgarna i Tollered.

Vid den senaste kommundelsträffen i Tollered var en av huvudpunkterna information från Trafikverket angående utbyggnad av E20 på sträckan Tollered-Ingared. Eva-Marie Sjöstrand och Svante Jildenhed från Trafikverket berättade om utbyggnadsplanerna av E20 på sträckan Tollered-Ingared. Trafikverket har genomfört en förstudie av miljöpåverkan av trafikprojektet och väntar i nuläget på ett utlåtande från länsstyrelsen. Trafikverket berättade vidare om planerna att göra den enskilda vägen Snipåsvägen till en allmän väg. Trafikverket berättade också om planerna att förändra vägen från Björkås till Tollered och om den planerade trafikplatsen i Ormås. Processen som följer är en tid av dialog och samråd för att skapa en god grund för det fortsatta arbetet. Byggtiden uppskattas till ca ett år.

Efter informationen från Trafikverket fick närvarande deltagare chans att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstemän.

Anteckningar från mötet hittar du längst ner på sidan.

Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Tollered

Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Tollered. Telefon 0302-52 10 00 eller via e-post: komin@lerum.se