Enkät om funktionshindersstrategi

Kommunfullmäktiges beredning för Välfärd för unga vuxna och äldre jobbar med att ta fram en funktionshinderstrategi i Lerums kommun. Din åsikt är viktig för att de politiska vägvalet ska bli bra.

Titta på ovanstående film för att få inspiration.

Kontakta gärna någon av ledamöterna i beredningen för Välfärd för unga, vuxna och äldre om du vill föra dialog om övergripande frågor kring funktionshinder:

 • Bengt Arenhag (M)
 • Aiki Atka (SD)
 • Eva Brodén (M)
 • Alexander Falkenström (KD)
 • Jakob Gregorios (M)
 • Mervi Helles (S)
 • Roger Johansson (S)
 • Yvonne Johansson (SD)
 • Jesper Liljedahl (S)
 • Viktoria Lindberg Martinell, ordförande (L)
 • Jonatan Skagerberg (C)
 • Irene Hjeltman (L)

Klicka här för att komma till förtroendemannaregistret och se kontaktuppgifter.