Tacksida

Tack för att du tog dig tid för att svara på beredningens frågor. Det hjälper oss mycket i det fortsatta arbetet med att skapa en funktionshinderstrategi.