Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Jämställdhet

Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förvaltningen arbetar just nu med framtagande av en ny handlingsplan kring jämställdhetsarbetet i Lerums kommun.

Jämställdhet

Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som invånare i Lerums kommun ska du ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön. I kontakt med kommunen ska du kunna förvänta dig att servicen är lika god och fungera lika bra oavsett om du är man eller kvinna.

Jämställdhet - en viktigt del för att nå vår visionen

Att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina egna liv är en förutsättning i ett socialt hållbart samhälle. Genom att belysa likheter och skillnader mellan män och kvinnor kan kommunen effektivera sina åtgärder och bättre stöda arbetet för hållbar utveckling.

Så arbetar vi med jämställdhet

En viktig utgångspunkt i kommunens arbete med jämställdhet är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR-deklarationen) som kommunen ställt sig bakom. Utifrån den arbetar vi med att föra in jämställdhet i all planering, uppföljning och utförande av kommunens verksamheter.

Hit vill vi nå

Målsättningen med jämställdhetsarbetet är att säkerställa en jämställd service till kommunens medborgare, brukare och kunder. Det sker genom att kommunen fokuserar på dessa tre områden: 

  • Likvärdigt bemötande
  • Likvärdig fördelning av resurser
  • Likvärdig myndighetsutövning